Jakub Obrębski

Jakub Obrębski
Partner Zarządzający
Partner zarządzający, doktorant w Katedrze Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kontakt

Doświadczenie

Ukończył studia podyplomowe Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa I Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie budowlanym oraz prawie spadkowym. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, a także uzyskiwaniem zgód i zezwoleń niezbędnych dla uzyskania możliwości zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.