Karol Obrębski

Karol Obrębski
Partner Zarządzający
Partner zarządzający, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kontakt

Doświadczenie

Ukończył studia podyplomowe w zakresie Mediacji i innych metod alternatywnego rozwiązywania sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w pełnej obsłudze procesów M&A, prawie handlowym i prawie spółek. Kieruje transakcjami fuzji i przejęć dla ogólnopolskich korporacji i doradza w ich bieżącej działalności. Biegle posługuje się językiem angielskim, świadcząc również obsługę prawną w tym języku.