Nasi klienci

Pracujemy z najlepszymi

Naszym klientom oferujemy doświadczenie i zaangażowanie, które pozwalają na rozwinięcie prawdziwie partnerskich relacji.

 1. 17. najszybciej rozwijające się przedsiębiorstwo z kapitałem prywatnym w USA w 2018 roku
  Zakres: pełna obsługa prawna bieżącej działalności polskiego oddziału, tworzenie i negocjowanie umów międzynarodowych, redakcja pism przygotowawczych, sądowych oraz pozostałych dokumentów z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji, trybunałami i innymi instytucjami, zastępstwo w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, prowadzenie prawnej egzekucji wierzytelności, doradztwo w sprawach korporacyjnych oraz obsługa postępowań o uzyskanie pozwoleń na pobyt i pracę dla pracowników – obcokrajowców.
 1. Wiodąca na rynku spółka zajmująca się budową i administracją rozwiązań sieciowych.
  Zakres: doradztwo w bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorcy, przygotowanie wzorców umów, negocjowanie kontraktów, redakcja pism przygotowawczych, sądowych oraz pozostałych dokumentów z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji, trybunałami i innymi instytucjami, zastępstwo w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, prowadzenie prawnej egzekucji wierzytelności, usługa in-house lawyer oraz opracowanie polityki prywatności, a także inne działania w zakresie ochrony danych osobowych.
 1. Jeden z najszybciej rozwijających się kantorów kryptowalut
  Zakres: pełna obsługa prawna bieżącej działalności przedsiębiorcy, doradztwo przy zagranicznym zarządzaniu powierniczym, redakcja pism pozasądowych, sporządzanie opinii prawnych oraz umów, a także obrona w postępowaniach karnych i karnoskarbowych.
 1. Korporacja z branży gazowniczej
  Zakres:opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie wielomilionowych kontraktów korporacyjnych, redakcja pism przygotowawczych, sądowych oraz pozostałych dokumentów z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji, trybunałami i innymi instytucjami, zastępstwo w postępowaniach sądowych, prowadzenie prawnej egzekucji wierzytelności, obsługa postępowań rejestrowych, usługa in-house lawyer, działania w zakresie ochrony danych osobowych  oraz tworzenie wzorów dokumentów używanych w bieżącej działalności.
 1. Producent zaawansowanych technologii solarnych
  Zakres: pełna obsługa prawna bieżącej działalności przedsiębiorcy w systemie in house lawyer, obsługa prawna postępowań o zamówienia publiczne, redakcja pism przygotowawczych, sądowych oraz pozostałych dokumentów z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji, trybunałami i innymi instytucjami, zastępstwo w postępowaniach sądowych, prowadzenie prawnej egzekucji wierzytelności, działania w zakresie ochrony danych osobowych, tworzenie wzorów dokumentów używanych w bieżącej działalności, wsparcie dla działu kadr i księgowości, sporządzenie opinii prawnych, obsługa postępowań rejestrowych oraz doradztwo w sprawach korporacyjnych.
 1. Spółka budowlana zajmująca się termomodernizacją, instalacją wentylacji, centralnego ogrzewania oraz robotami ogólnobudowlanymi
 2. Biuro Projektowe
 3. Deweloper działający na rynku nieruchomości komercyjnych oraz prywatnych
  Zakres: kompleksowa obsługa prawna bieżącej działalności przedsiębiorcy, przygotowywanie opinii prawnych, opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów, regulaminów, uchwał, przygotowywanie i opracowywanie dokumentów przetargowych, rokowania, redakcja pism przygotowawczych, sądowych oraz pozostałych dokumentów z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji, trybunałami i innymi instytucjami, zastępstwo w postępowaniach sądowych i arbitrażowych w tym przede wszystkich z zakresu prawa pracy oraz obsługa prawna postępowań o zamówienia publiczne.
 1. Sieć sklepów spożywczych,
 2. Producentów soków,
 3. Hurtownia alkoholu
  Zakres: kompleksowa obsługa prawna bieżącej działalności przedsiębiorcy, negocjowanie, opiniowanie, opracowywanie i przygotowywanie umów w tym również umów dotyczących własności intelektualnej i przemysłowej, rokowania, redakcja pism przygotowawczych, sądowych oraz pozostałych dokumentów z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji, trybunałami i innymi instytucjami, zastępstwo w postępowaniach sądowych, prowadzenie prawnej egzekucji wierzytelności, redakcja pism pozasądowych, działania w zakresie ochrony danych osobowych, tworzenie wzorów dokumentów używanych w bieżącej działalności, wsparcie obsługi roszczeń konsumenckich (gwarancja, rękojmia) oraz opracowywanie i opiniowanie regulaminów w tym m.in. regulaminów pracy oraz wynagradzania, uchwał, statutów itd., obsługa postępowań rejestrowych, wparcie dla działu kadr i księgowości, a także stałe porady i konsultacje prawne związane z bieżącą działalnością przedsiębiorcy.
 1. Największa polska sieć salonów kominkowych
  Zakres: kompleksowa obsługa prawna, tworzenie, opiniowanie i negocjowanie umów w tym umów dotyczących własności intelektualnej, obsługa procesów sądowych związanych  z naruszeniami praw autorskich, a także redakcja pism przygotowawczych, sądowych oraz pozostałych dokumentów z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji, trybunałami i innymi instytucjami, zastępstwo w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, prowadzenie prawnej egzekucji wierzytelności, obsługa postępowań rejestrowych, usługa in-house lawyer, działania w zakresie ochrony danych osobowych  oraz tworzenie wzorów dokumentów używanych w bieżącej działalności, wsparcie działu kadr i księgowości.
 1. Hurtownia z akcesoriami fryzjerskimi
 2. Salon oraz szkoła fryzjerska
  Zakres: kompleksowa obsługą prawna, sporządzanie umów, zgód, regulaminów, redakcja pism przygotowawczych, sądowych oraz pozostałych dokumentów z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji, trybunałami i innymi instytucjami, zastępstwo w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, prowadzenie prawnej egzekucji wierzytelności, wsparcie dla działu kadr i księgowości, działania w zakresie ochrony danych osobowych, tworzenie wzorów dokumentów używanych w bieżącej działalności oraz prowadzenie wykładów i szkoleń dotyczących zagadnień prawnych ważnych w bieżącej działalności Klienta.
 1. Spółka zajmująca się produkcją i montażem reklam
  Zakres: wprowadzenie polityki bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, opiniowanie i sporządzanie umów, prawo autorskie, reprezentacja i obsługa procesów sądowych,
 1. Ogólnopolska sieć aptek
  Zakres: doradztwo w licznych procesach M&A, w tym prawnopodatkowe due diligence przejmowanych spółek, sporządzanie opinii prawnych, przygotowanie, opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów w tym umów dotyczących własności intelektualnej i przemysłowej, audyty, redakcja pism z zakresu postępowań przed organami administracji, doradztwo w sprawach korporacyjnych, negocjacje i rokowania, opracowywanie i opiniowanie regulaminów w tym m.in. regulaminów pracy oraz wynagradzania, uchwał, statutów, opiniowanie ryzyka, obsługa podstępowań rejestrowych, redakcja pism pozasądowych oraz wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorcy pod względem kondycji prawnej, finansowej i podatkowej, a także stałe porady i konsultacje prawne związane z bieżącą działalnością przedsiębiorcy.

Kadra zarządzająca

Karol Obrębski - Partner Zarządzający

Partner zarządzający, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jakub Obrębski - Partner Zarządzający

Partner zarządzający, doktorant w Katedrze Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Paulina Obrębska - Partner

Partner, adwokat wpisany na listę adwokatów Izby Krakowskiej, doktorant w Katedrze Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.