Jak możemy Ci pomóc? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria ILBC

– rozwiązania dla Klientów biznesowych

Kancelaria ILBC oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców Starannie dobrany zespół adwokatów i radców prawnych zapewnia szeroki zakres specjalizacji, dzięki któremu nasi Klienci zyskują pewność, iż każde zlecone zadanie trafi do specjalisty z danej dziedziny prawa. Obowiązującym w Kancelarii standardem jest indywidualne podejście do każdego Klienta. Poznanie specyfiki danej firmy, jej struktur organizacyjnych oraz aktywności Klienta pozwala na zwiększenie efektywności danego przedsiębiorstwa, zminimalizowanie ryzyka oraz zaoszczędzenie środków, ale także – co istotne przy wykonywaniu usługi stałej obsługi prawnej – na własną inicjatywę Kancelarii w procesach optymalizacyjnych. Naszym klientom oferujemy doświadczenie i zaangażowanie, które pozwalają na rozwinięcie prawdziwie partnerskich relacji.

Kancelaria ILBC jest również współtwórcą Międzynarodowego Zrzeszenia Firm Prawniczych – Customs Law Group (www.customslawgroup.com), dzięki czemu zapewniamy pomoc prawną na najwyższym poziomie nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy Środkowej.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

Nasza kancelaria to mieszanka doświadczenia i młodości. Najwyższe kwalifikacje, najlepsze uczelnie prawnicze w kraju, ciągły rozwój i kształcenie. Stawiamy na najwyższą jakość w obsłudze naszych partnerów. Zaufaj naszemu zespołowi!

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

"Maksymalna efektywność. Tylko osiągnięcie zakładanego przez klienta celu przyświeca naszym działaniom. Chcemy być skuteczni i pomocni - zawsze gdy nas potrzebujesz."

Karol Obrębski – Partner Zarządzający

 • Prawo gospodarcze i handlowe
 • M&A
 • Audyt i Compliance
 • Umowy i dokumenty
 • Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw

10 lat doświadczenia

Skuteczność w działaniu. Oferujemy nasze doświadczenie dla Twoich korzyści.

Pracujemy z najlepszymi

 1. 17. najszybciej rozwijające się przedsiębiorstwo z kapitałem prywatnym w USA w 2018 roku
  Zakres: pełna obsługa prawna bieżącej działalności polskiego oddziału, tworzenie i negocjowanie umów międzynarodowych, redakcja pism przygotowawczych, sądowych oraz pozostałych dokumentów z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji, trybunałami i innymi instytucjami, zastępstwo w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, prowadzenie prawnej egzekucji wierzytelności, doradztwo w sprawach korporacyjnych oraz obsługa postępowań o uzyskanie pozwoleń na pobyt i pracę dla pracowników – obcokrajowców.
 1. Wiodąca na rynku spółka zajmująca się budową i administracją rozwiązań sieciowych.
  Zakres: doradztwo w bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorcy, przygotowanie wzorców umów, negocjowanie kontraktów, redakcja pism przygotowawczych, sądowych oraz pozostałych dokumentów z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji, trybunałami i innymi instytucjami, zastępstwo w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, prowadzenie prawnej egzekucji wierzytelności, usługa in-house lawyer oraz opracowanie polityki prywatności, a także inne działania w zakresie ochrony danych osobowych.
 1. Jeden z najszybciej rozwijających się kantorów kryptowalut
  Zakres: pełna obsługa prawna bieżącej działalności przedsiębiorcy, doradztwo przy zagranicznym zarządzaniu powierniczym, redakcja pism pozasądowych, sporządzanie opinii prawnych oraz umów, a także obrona w postępowaniach karnych i karnoskarbowych.
 1. Korporacja z branży gazowniczej
  Zakres:opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie wielomilionowych kontraktów korporacyjnych, redakcja pism przygotowawczych, sądowych oraz pozostałych dokumentów z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji, trybunałami i innymi instytucjami, zastępstwo w postępowaniach sądowych, prowadzenie prawnej egzekucji wierzytelności, obsługa postępowań rejestrowych, usługa in-house lawyer, działania w zakresie ochrony danych osobowych  oraz tworzenie wzorów dokumentów używanych w bieżącej działalności.
 1. Producent zaawansowanych technologii solarnych
  Zakres: pełna obsługa prawna bieżącej działalności przedsiębiorcy w systemie in house lawyer, obsługa prawna postępowań o zamówienia publiczne, redakcja pism przygotowawczych, sądowych oraz pozostałych dokumentów z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji, trybunałami i innymi instytucjami, zastępstwo w postępowaniach sądowych, prowadzenie prawnej egzekucji wierzytelności, działania w zakresie ochrony danych osobowych, tworzenie wzorów dokumentów używanych w bieżącej działalności, wsparcie dla działu kadr i księgowości, sporządzenie opinii prawnych, obsługa postępowań rejestrowych oraz doradztwo w sprawach korporacyjnych.
 1. Spółka budowlana zajmująca się termomodernizacją, instalacją wentylacji, centralnego ogrzewania oraz robotami ogólnobudowlanymi
 2. Biuro Projektowe
 3. Deweloper działający na rynku nieruchomości komercyjnych oraz prywatnych
  Zakres: kompleksowa obsługa prawna bieżącej działalności przedsiębiorcy, przygotowywanie opinii prawnych, opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów, regulaminów, uchwał, przygotowywanie i opracowywanie dokumentów przetargowych, rokowania, redakcja pism przygotowawczych, sądowych oraz pozostałych dokumentów z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji, trybunałami i innymi instytucjami, zastępstwo w postępowaniach sądowych i arbitrażowych w tym przede wszystkich z zakresu prawa pracy oraz obsługa prawna postępowań o zamówienia publiczne.
 1. Sieć sklepów spożywczych,
 2. Producentów soków,
 3. Hurtownia alkoholu
  Zakres: kompleksowa obsługa prawna bieżącej działalności przedsiębiorcy, negocjowanie, opiniowanie, opracowywanie i przygotowywanie umów w tym również umów dotyczących własności intelektualnej i przemysłowej, rokowania, redakcja pism przygotowawczych, sądowych oraz pozostałych dokumentów z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji, trybunałami i innymi instytucjami, zastępstwo w postępowaniach sądowych, prowadzenie prawnej egzekucji wierzytelności, redakcja pism pozasądowych, działania w zakresie ochrony danych osobowych, tworzenie wzorów dokumentów używanych w bieżącej działalności, wsparcie obsługi roszczeń konsumenckich (gwarancja, rękojmia) oraz opracowywanie i opiniowanie regulaminów w tym m.in. regulaminów pracy oraz wynagradzania, uchwał, statutów itd., obsługa postępowań rejestrowych, wparcie dla działu kadr i księgowości, a także stałe porady i konsultacje prawne związane z bieżącą działalnością przedsiębiorcy.
 1. Największa polska sieć salonów kominkowych
  Zakres: kompleksowa obsługa prawna, tworzenie, opiniowanie i negocjowanie umów w tym umów dotyczących własności intelektualnej, obsługa procesów sądowych związanych  z naruszeniami praw autorskich, a także redakcja pism przygotowawczych, sądowych oraz pozostałych dokumentów z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji, trybunałami i innymi instytucjami, zastępstwo w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, prowadzenie prawnej egzekucji wierzytelności, obsługa postępowań rejestrowych, usługa in-house lawyer, działania w zakresie ochrony danych osobowych  oraz tworzenie wzorów dokumentów używanych w bieżącej działalności, wsparcie działu kadr i księgowości.
 1. Hurtownia z akcesoriami fryzjerskimi
 2. Salon oraz szkoła fryzjerska
  Zakres: kompleksowa obsługą prawna, sporządzanie umów, zgód, regulaminów, redakcja pism przygotowawczych, sądowych oraz pozostałych dokumentów z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji, trybunałami i innymi instytucjami, zastępstwo w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, prowadzenie prawnej egzekucji wierzytelności, wsparcie dla działu kadr i księgowości, działania w zakresie ochrony danych osobowych, tworzenie wzorów dokumentów używanych w bieżącej działalności oraz prowadzenie wykładów i szkoleń dotyczących zagadnień prawnych ważnych w bieżącej działalności Klienta.
 1. Spółka zajmująca się produkcją i montażem reklam
  Zakres: wprowadzenie polityki bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, opiniowanie i sporządzanie umów, prawo autorskie, reprezentacja i obsługa procesów sądowych,
 1. Ogólnopolska sieć aptek
  Zakres: doradztwo w licznych procesach M&A, w tym prawnopodatkowe due diligence przejmowanych spółek, sporządzanie opinii prawnych, przygotowanie, opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów w tym umów dotyczących własności intelektualnej i przemysłowej, audyty, redakcja pism z zakresu postępowań przed organami administracji, doradztwo w sprawach korporacyjnych, negocjacje i rokowania, opracowywanie i opiniowanie regulaminów w tym m.in. regulaminów pracy oraz wynagradzania, uchwał, statutów, opiniowanie ryzyka, obsługa podstępowań rejestrowych, redakcja pism pozasądowych oraz wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorcy pod względem kondycji prawnej, finansowej i podatkowej, a także stałe porady i konsultacje prawne związane z bieżącą działalnością przedsiębiorcy.

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

  Przesyłając zapytanie, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych przez naszą witrynę – w celu ponownego kontaktu i odpowiedzi na Twoją wiadomość.

  International Law & Business Center
  ILBC Kraków

  Obsługa prawna, kancelaria adwokacka Kraków

  kinglaw
  ROK ZAŁOŻENIA
  kinglaw
  ZREALIZOWANYCH ZLECEŃ
  kinglaw
  WYGRANYCH PROCESÓW