O nas

International Law & Business Center

Kancelaria, której założycielem jest Karol Obrębski powstała w 2009 r. Początkowo działała w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jednak z upływem czasu, rozwoju, wzrostem liczby klientów a także utworzeniem marki PrawoDlaKazdego.pl została przekształcona w Obrębski Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obecnie Kancelarię tworzą dwie marki: ILBC International Law & Business Center oraz PrawoDlaKażdego.pl

Kancelaria ILBC

– rozwiązania dla Klientów biznesowych

Kancelaria ILBC oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie zarówno prawa gospodarczego, podatkowego, handlowego, administracyjnego, jak i karnego. Nasi prawnicy specjalizują się w obsłudze procesów M&A na wszystkich etapach realizacji transakcji oraz prowadzą bieżącą obsługę prawną, przygotowują projekty umów i opinie prawne. Reprezentują naszych klientów przed sądami oraz zabezpieczają ich interesy podczas negocjacji handlowych. Poznają specyfikę danej firmy, jej struktury organizacyjne oraz aktywność Klienta, co przy stałej opiece prawnej pozwala zminimalizować ryzyko, zwiększyć efektywność danego przedsiębiorstwa i zaoszczędzić środki. Naszym klientom oferujemy doświadczenie i zaangażowanie, które pozwalają na rozwinięcie prawdziwie partnerskich relacji.

Kancelaria ILBC jest również współtwórcą Międzynarodowego Zrzeszenia Firm Prawniczych – Customs Law Group (www.customslawgroup.com), dzięki czemu zapewniamy pomoc prawną na najwyższym poziomie nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy Środkowej.

PrawoDlaKażdego.pl

– rozwiązania dla osób fizycznych

PrawoDlaKażdego.pl to marka Obrębski Group Spółka z o.o. skierowana do Klienta indywidualnego. Tworzą je Portal internetowy www.prawodlakazdego.pl, gdzie kilkaset osób dziennie znajduje informacje i porady prawne, oraz tzw. „Kancelarie w Galerii” czyli innowacyjne i pierwsze w Polsce stanowiska do obsługi klienta indywidualnego. O popularności powszechnego dostępu do obsługi prawnej, którą stworzyliśmy, może świadczyć fakt, że do tej pory udzieliliśmy ponad 14 tys. porad prawnych pod szyldem PrawoDlaKażdego.pl

Nasze specjalizacje

kinglaw
1

Prawo gospodarcze i handlowe

kinglaw
2

M&A

kinglaw
3

Audyt i Compliance

kinglaw
4

Umowy i dokumenty

kinglaw
5

Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw

Pomożemy w każdej sprawie

Zespół Kancelarii ILBC pozostaje w stanie gotowości do pomocy w każdej sprawie, w której pojawia się zagadnienie prawne. W ramach stałej obsługi prawnej zapewniamy m.in.:

 • stałe porady i konsultacje prawne związane z bezpośrednią działalnością Klienta;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • opracowanie i opiniowanie umów, regulaminów w tym m.in. regulaminów pracy oraz wynagradzania, uchwał, statutów, dokumentów przetargowych, itd.;
 • redakcję pism przygotowawczych, sądowych oraz pozostałych dokumentów z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji, trybunałami i innymi instytucjami,
 • zastępstwo w postępowaniach sądowych i arbitrażowych;
 • prowadzenie prawnej egzekucji wierzytelności;
 • doradztwo w sprawach korporacyjnych oraz negocjacje i rokowania;
 • pełną obsługę procesów M&A;
 • wdrożenie programu compliance;
 • usługę in-house lawyer;
 • dedykowanego opiekuna;
 • prowadzenie wykładów i szkoleń dotyczących zagadnień prawnych ważnych w bieżącej działalności Klienta;
 • wsparcie obsługi roszczeń konsumenckich (gwarancja, rękojmia);
 • tworzenie wzorów dokumentów używanych w bieżącej działalności Klienta;
 • wsparcie dla działu kadr i księgowości;
 • obsługa prawna postępowań o zamówienia publiczne;
 • optymalizacja podatkowa;
 • opiniowanie ryzyka;
 • audyt;
 • opracowanie polityki prywatności oraz inne działania w zakresie ochrony danych osobowych;
 • wsparcie dla działu PR;
 • obrona w postępowaniach karnych i karnoskarbowych, reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniach karnych i karnoskarbowych;
 • obsługa postępowań rejestrowych;
 • obsługa postępowań o uzyskanie pozwoleń na pobyt i pracę dla pracowników – obcokrajowców.
kinglaw
ROK ZAŁOŻENIA
kinglaw
ZREALIZOWANYCH ZLECEŃ
kinglaw
PRZYGOTOWANYCH UMÓW