Nasz zespół

Nasza kancelaria to:

Karol Obrębski - Partner Zarządzający

Partner zarządzający, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jakub Obrębski - Partner Zarządzający

Partner zarządzający, doktorant w Katedrze Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Paulina Obrębska - Partner

Partner, adwokat wpisany na listę adwokatów Izby Krakowskiej, doktorant w Katedrze Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.